Vysokorýchlostný sušič rúk

Vysokorýchlostný sušič rúk používa na stlačenie vzduchu vysokotlakový ventilátor, takže rýchlosť prúdenia vzduchu v mieste výstupu vzduchu dosahuje viac ako 90 m/s, takže voda na ruke môže byť rýchlo odfúknuté, namiesto spoliehania sa na pečenie pri vysokej teplote.Vysokorýchlostné sušiče rúk sa stali všeobecným trendom, ktorý nahrádza neefektívne sušiče rúk.FG2630Tvysokorýchlostný automatický sušič rúkškrupina je pridaná s antibakteriálnym činidlom, ktoré môže účinne inhibovať rast baktérií.Dizajn klasického vzhľadu uznáva väčšina predajcov.